CSC maakt kwalitatieve risicoanalyses, download ze hier

Gratis risicoanalyses

  • Kies het onderwerp
  • Nederlandse of Belgische bouwplaats (wetgeving is verschillend)
  • Actueel met de Arbowetgeving of Welzijnswet
  • Opgemaakt door specialisten
  • Risico, risicofactor, schades, preventiemaatregelen en restrisico, check!
  • Restrisico op basis van methode Fine en Kinney

De risicoanalyses komen uit CSC (Construction Safety Control), speciaal ontworpen voor de bouwaannemer met Belgische en/of Nederlandse bouwplaatsen. Samen met mijn team veiligheidskundigen, preventieadviseurs, veiligheidsco├Ârdinatoren en IT goeroes maken we het leven van de KMO of MKB aannemer gemakkelijk, wettelijk en betaalbaar.

                                            Connect via LinkedIn Nathaly Taillieu  

We staan er voor de KMO en MKB bouwaannemer

D'EER een bouwonderneming met lef
De CSC app is gebruiksvriendelijk en intuïtief
D'EER - Bouwonderneming met lef
CSC testimonial
Een snel en proffessioneel V&G plan voor elk project
HOUSGROUP - Where your Hous(e) becomes your home
VGaudi Hoge kwaliteit door onze betrokkenheid
Gebruiksvriendelijke en acute app 'CSC'

Vegaudi - Wij leveren hoge kwaliteit door onze betrokkenheid

risicoanalyse aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Na een incident kan je bewijzen dat een actief veiligheidsbeleid gevoerd wordt zoals het wettelijk hoort.
opvolgen werf

Instant werfopvolging

In 1 klik is de veiligheidsopvolging per werf zichtbaar voor de betrokken bouw-, sloop- of onderhoudswerken.

gratis en betalende users

Iedereen doet mee

Elke medewerker, onderaannemer of klant kan zijn steentje bijdragen en een (on)veilige melding opvolgen.

risicoanalyse gebruiksvriendelijk

Eenvoud siert 

De app leid jou visueel in de opmaak van risicoanalyses, V&G plannen tot werkplekinspecties en acties.
risico analyse online

Risicoanalyses online

Start zonder voorkennis. Jij kiest de onderwerpen, CSC geeft jou een risicoanalyse rapport ter instructie.

risicoanalyse wetgeving

Veiligheidskennis

Directe toegang tot risicoanalyses gestoeld op goede praktijken en toepasselijke veiligheidswetgeving.

Download gratis een risicoanalyse.

CSC maakt kwalitatieve risicoanalyses, download ze hier