Met de CSC Tool van Risk Minimizer kunnen werven of bouwplaatsen gelegen in België (conform Welzijnswetgeving) of Nederland (conform Arbo wetgeving) beheerd worden. Op een gemakkelijke en wettelijke manier houd je risico’s op jouw project onder controle.

Voor de aannemer in de bouw

                              Werkzaam in Nederland en/of België
Met de CSC app en desktopversie beheer je jouw werfrisico’s voor Nederlandse bouwplaatsen en/of Belgische werven. Specifiek voor een Nederlandse project locatie zijn onder meer de opgemaakte risicoanalyses conform de Arbowet en goede bouwpraktijken.

Nederlandse bouwplaatsen

Arbowetgeving    
Met de CSC app en desktopversie beheer je jouw werfrisico’s voor Belgische werven en/of Nederlandse bouwplaatsen. Voor een Belgische project locatie zijn onder andere de risicoanalyses specifiek opgemaakt conform de Welzijnswet en goede bouwpraktijken.

Belgische werven

Welzijnswetgeving"BAANBREKEND"


IN MINDER DAN 5 MINUTEN MAAK JE ZELF EEN RISICOANALYSE
op maat van jouw bouw- of verbouwproject
Het maakt niet uit of je in België en/of Nederland aan het werk bent.

CSC leid je onder meer in de opzet van een project- of taakrisicoanalyse

 
zonder dat je een veiligheidsexpert hoeft te zijn.


Risicoanalyses worden per werf of projectlocatie overzichtelijk opgemaakt.

De preventiemaatregelen in de risicoanalyses zijn vooropgesteld op basis van  

goede praktijken in de bouw en relevante veiligheidsreglementering.

 Conform de Arbowetgeving voor Nederlandse projectlocaties.

Conform de Welzijnswetgeving voor Belgische projectlocaties.


260+ NEDERLANDSE en BELGISCHE RISICOANALYSE subjects
PER DIRECT en BETAALBAAR beschikbaar!


BEHEER risico's simpel per bouwsite

Project RISICOANALYSES 

Specifiek voor de uit te voeren taak

Onveilige en Veilige MELDINGEN 

Om ongevallen te voorkomen

Project V&G PLAN AANNEMER

Praktisch en overzichtelijk

ACTIES op de werkplek

Om de controle te houden

INSTRUCTIE - TOOLBOX

Registreer en laat digitaal aftekenen

  WERKPLEKINSPECTIES - LMRA 

  Eenvoudig en resultaatgericht

  Overzichtsscherm van projecten in CSC (dit scherm geeft een overzicht van de actieve werksites/werven/bouwplaatsen) die je zelf beheert of waar je betrokken bij bent

  Veiligheid beheersbaar

  In 1 klik is de veiligheidsopvolging per werf- of projectlocatie zichtbaar. Risicoanalyses, veiligheidsplannen, observaties, werkplekinspecties en acties worden beheerd via 1 tool. Medewerkers worden via CSC door de leiding geïnstrueerd en betrokken.


  FAQ - 'Heb ik 2 verschillende accounts nodig als ik in België en Nederland werk?'

  Nee, gebruiksgemak staat voorop met CSC. Je maakt een nieuwe projectlocatie aan in België of Nederland, of je vertrekt van een bestaande werf. De bouwplaatsen of werven staan in een mooi overzicht gebundeld en je ziet automatisch de werklocatie die zich het dichtst bij geografisch bevindt, zo hoef je niet te zoeken naar jouw werksite op locatie. 

  Overzicht van een aantal risicoanalyses die opgemaakt werden met CSC (a risk minimizer tool) voor het bouwproject. Taakrisicoanalyse metselen, plaatsen zonnepanelen, riolering en kabels.

  Eenvoudig & Tijdbesparend

  Per werklocatie kan je via CSC continu inspelen op de veilige uitvoering van bouw-, installatie- of onderhoudswerken. Risicoanalyses, instructies en acties worden bijgehouden en centraal opgevolgd via CSC.


  FAQ - 'Welke activiteiten of taken kan ik analyseren met CSC?'

  Welke bouw-, sloop- of verbouwactiviteit je ook wenst. Je geeft de titel in van de risicoanalyse, de taak of job die je wenst te evalueren. Daarna duid je aan welke locaties, materialen, arbeidsmiddelen en/of PBM nodig zijn voor de uitvoering ervan. De bijhorende risico’s en hun maatregelen gestoeld op de relevante wetgeving en goede praktijken worden automatisch weergegeven. 

  Na het selecteren en afwerken van de nodige risicoanalyse topics druk je op de knop 'Risicoanalyse afronden'. Als resultaat verschijnt het specifiek risicoanalyse rapport direct in jouw projectscherm. Je kunt dit overzichtelijk rapport via CSC  downloaden. 


  Download gratis een risicoanalyse.

  CSC maakt kwalitatieve risicoanalyses, download ze hier
  Met CSC maak je een risicoanalyse op van de taak of job dat je wenst te evalueren. Na opmaak van de risicoanalyse kun je 2 versies van het specifieke risicoanalyse rapport raadplegen. Een uitgebreide en een verkorte instructieversie voor op de werkplek.
  Aantal CSC Safety Tools - SOS - Onveilige en Veilige Meldingen - Werkplekinspecties en LMRA, Laatste Minuut Risicoanalyse

  Houd de controle

  CSC laat leidinggevenden toe snel een verantwoorde veiligheidsopvolging te voorzien zoals het wettelijk hoort. Er wordt een laagdrempelig draagvlak gecreëerd voor een proactieve werfveiligheid waar medewerkers aan toe kunnen bijdragen.


  FAQ - 'Dien ik alle meldingen zelf te registreren als projectleider/uitvoerder?'

  Neen, met CSC is het de bedoeling dat je waar wenselijk jouw mensen en mogelijke onderaannemers betrekt. Iedereen die er belang bij heeft, ook de klant bv. kun je betrekken om een onveilige of veilige situatie te melden. Uiteraard dienen we als leidinggevende steeds toezien om de betrokken onveilige situaties te laten verhelpen. Met CSC kun je dit gemakkelijk en effectief leiden met de korte ei.

  Met CSC heb je zicht op al jouw werven of bouwplaatsen

  Beheer jouw werkrisico's in België en Nederland 'on the spot'

  Een greep van klanten die veiligheid ter harte nemen

  D'EER een bouwonderneming met lef
  De CSC app is gebruiksvriendelijk en intuïtief

  D'EER - Bouwonderneming met lef

  VGaudi Hoge kwaliteit door onze betrokkenheid
  Gebruiksvriendelijke & acute app ‘CSC’
  Vegaudi - Hoge kwaliteit door onze betrokkenheid
  ‘OUT OF THE BOX’ RENOVEREN
  Klaar in een klik en direct zichtbaar voor het werfteam
  L&M Works - 'Out of the box renoveren'

  Download gratis een risicoanalyse.

  CSC maakt kwalitatieve risicoanalyses, download ze hier