Privacyverklaring Risk Minimizer bv

Risk Minimizer ('''wij''), gevestigd in België, Kapelsesteenweg 116, 2930 Brasschaat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Risk Minimizer acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


Uw privacy is belangrijk voor Risk Minimizer. Daarom werd een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. Wij nodigen u uit dit privacybeleid door te nemen en ons te contacteren bij vragen.


Deze Privacyverklaring werd opgesteld op 05/10/2020 en is voor het laatst aangepast op: 21/03/2022

Gebruik van persoonsgegevens


Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand direct of indirect te identificeren of contact op te nemen. U kunt worden gevraagd om persoonsgegevens mee te geven bij contact met Risk Minimizer.

Als u verbinding maakt met onze dienst, u aanmeldt voor nieuwsbrieven, een product koopt, onze software/app downloadt, u inschrijft voor een opleiding georganiseerd door Risk Minimizer of deelneemt aan een online enquête of contact met ons opneemt, al dan niet via social media, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW nummer
 • website
 • Met uw toestemming verzamelen wij uw locatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Eventueel geregistreerde medewerkers in de software applicatie, projectgegevens en gegevens die dienen tot de werking van de software/app.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Profielgegevens indien contact wordt gemaakt via social media
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u informatie toe te sturen of u op de hoogte houden van onze RISk Minimizer producten.
  Bij elke elektronische melding (bv nieuwsbrief of een aanbieding) die verstuurd wordt, zal er een optie tot opt-out voorzien worden.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te reageren op uw aanvragen of overige meldingen.
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen.
 • Om belangrijke mededelingen te sturen zoals bv. berichten over uw aankopen en wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid.
 • Om uw account voor onze producten in te stellen.
 • Risk Minimizer analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Risk Minimizer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Risk Minimizer te verbeteren.


Als u onze producten gebruikt om te delen met medewerkers of anderen uitnodigt voor het gebruik van onze producten of diensten kan Risk Minimizer de gegevens verzamelen die u over deze personen verstrekt, zoals hun naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Risk Minimizer gebruikt dergelijke gegevens om aan uw aanvragen te voldoen, de relevante producten of diensten te verstrekken of fraude te voorkomen.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Data bewaring en duurtijd

Wij bewaren uw data zolang nodig is en om volgende redenen: 

 • Wanneer u een reactie als bv. vragen of klachten achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

 • Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze online producten, bewaren we persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. 

 • Alle informatie over bestellingen worden voor altijd bijgehouden zodat wij deze kunnen voorleggen aan de btw-controle. 

 

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in dit beleid uitgezet worden. Informatie kan worden bewaard op ons kantoor en die van bedrijven, vertegenwoordigers en agenten van onze groep (zie met wie we uw persoonsgegevens delen). Indien Risk Minimizer derden inschakelt om namens Risk Minimizer elektronische gegevens te hosten, vereist Risk Minimizer dat deze derden voldoen aan uitgebreide informatiebeveiligingsvereisten. 


Uw datarechten

 • Als u een account hebt of u hebt reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt.
 • We streven ernaar om uw persoonsgegevens up-to-date te houden, maar als u merkt dat we verouderde of anderszins onjuiste gegevens over u verwerken, hebt u altijd het recht om ons te vragen dit te corrigeren.
 • U kan eveneens verzoeken om alle persoonlijke gegevens die we van u hebben te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.
 • U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen en bescherming van data

Uw gegevens worden intern binnen het bedrijf Risk Minimizer gedeeld met ons team waar toepasselijk en samenwerkende partijen.

Wanneer u een product aankoopt, delen wij u gegevens met derde partij providers of partijen als:

 • Betrokken financiële bankinstelling.
 • Boekhoudkantoor en juridische instellingen.
 • Externe auditors en toezichthouders.

Risk Minimizer neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens met zorg op. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens door misbruik, interferentie, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking.

Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan tussen onze medewerkers en specifieke derde partijen zoals vermeld. De verwerking van uw informatie zal alleen gebeuren in een geautoriseerde wijze.

We zullen u en/of de toezichthouder informeren van een eventueel datalek waar we wettelijk toe verplicht zijn.


Reacties en contactformulieren

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. 

Alle gegevens die u verstuurt via een contactformulier worden per e-mail verzonden naar info@riskminimizer.eu. 


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Google Analytics draagt de privacy van websitebezoekers hoog in het vaandel. Standaard is Analytics al heel veilig ingericht, maar u kunt zelf ook nog aanvullende maatregelen nemen. Zo werkt Analytics standaard via SSL en worden de gegevens versleuteld opgeslagen.

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 

 • De rapporten van Google analytics bevatten geen persoonlijke gegevens
 • IP adressen worden niet gekoppeld aan rapporten
 • Verwerking door Google Analytics kan via de browser uitgesloten worden

Cookies

Risk Minimizer wil u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

Risk Minimizer neemt uw vertrouwen en privacy erg serieus en zal enkel noodzakelijke persoonsgegevens verwerken. Om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, moeten we wel een aantal persoonsgegevens verwerken. We gebruiken cookies alleen om u surfervaring te verbeteren en uw online transacties zo simpel mogelijk te maken. Cookies helpen daarbij door jouw aankoopgedrag en -voorkeuren te bestuderen om gerichter te werk kunnen gaan.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Opgelet! De cookies blokkeren kan de werking van onze diensten negatief beïnvloeden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. 


Contactinformatie

Heeft u een vraag of klacht omtrent het privacy beleid van Risk Minimizer of de gegevensverwerking, dan kunt u dit melden via email: info@riskminimizer.be en zich richten tot onze Data Protection Officer.  

Wij reageren en/of behandelen uw verzoek binnen 15 kalenderdagen. Als er meer tijd nodig is vanwege de complexiteit van aard van uw verzoek, dan informeren wij u over de status en kunnen wij deze oplossingstijd verlengen met een maximaal van 60 kalenderdagen extra.