De TOOLBOX met impact - houd deze efficiënt bij
25 april 2024 
1 min. leestijd

De TOOLBOX met impact - houd deze efficiënt bij

Het gebeuren van incidenten of ongevallen op de werkvloer is meestal een samenspel van factoren. Het niet kennen of onvoldoende opvolgen van instructies is hierbij vaak 1 van de mede oorzaken. We kunnen het niet genoeg benadrukken dat het geven van nieuwe of herhalende instructies van alle belang is om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers op de werkvloer op peil te houden of te verhogen.

Een toolbox is een vorm van instructie die je hierbij kan helpen.  Een relevant en actueel onderwerp dat betrekking heeft op de gezondheid en veiligheid van jouw medewerkers wordt via de toolbox onderwezen.  Dit is een presentatie over een welbepaald veiligheidsonderwerp die gegeven wordt tijdens een kort overleg, de toolboxmeeting genaamd. 

Idealiter wordt een toolbox gegeven door de direct leidinggevende, hij of zij is immers de eerste verantwoordelijke voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werkteam.

Het doel is om veiligheid op de werkplek te stimuleren en incidenten te voorkomen. Dit door medewerkers bewuster te maken van de gevaren die spelen op de bouwplaats en hun te informeren of eraan te herinneren welke preventiemaatregelen, veiligheids- en gezondheidsregels zij dienen na te leven om zichzelf en/of de collega niet bloot te stellen aan deze gevaren.

Niet alleen vanuit moreel standpunt is de toolbox te verdedigen om arbeidsongevallen voor te zijn, ook vanuit de Arbo- of Welzijnswetgeving is de werkgever verplicht zijn medewerkers te instrueren. Heb je als aannemer een VCA certificering behaald voor jouw bedrijf, dan dien je verplicht een bepaalde frequenties van toolboxen aan te houden. Wil je hier meer in detail over weten, klik hier.

Daarom 8 nuttige tips mee voor het organiseren van een praktische toolbox met impact:
★ Kies een onderwerp dat specifiek gericht is op de activiteiten die jullie uitvoeren als aannemer.
★ Gebruik de toolbox als leermoment, geef concrete tips of actiepunten mee.  Zorg ervoor dat het nooit gaat om wie ergens schuldig aan is.
★ Bespreek een praktijkthema dat leeft, waarvan je weet dat de medewerkers hier onvoldoende bekend mee zijn of veiligheidsvoorschriften slecht nageleefd worden.
★ Beperk de toolbox tot 1 of  2 onderwerpen en houd het kort (+/- 15 min max.).
★ Wees interactief, gebruik afbeeldingen en/of filmpjes, stel vragen en laat ervaringen rond het onderwerp delen.
★ Laat de aanwezigen aftekenen voor hun deelname aan de toolbox,  ter check en bewijs dat de instructie ontvangen of gegeven werd.
★ Zorg dat eventuele afwezigen op de toolbox later op de hoogte gebracht worden van de instructie en laat hen ook voor de ontvangst van de instructie aftekenen.
★ Stel de instructie na het geven van de toolbox ter beschikking als naslagwerk.

TOT SLOT EEN BEST PRACTICE TIP - Gebruik CSC om jouw toolboxen efficiënt te beheren! Via CSC kan je eenvoudig jouw toolboxen of instructies opvolgen, digitaal terplekke laten tekenen en meegeven. 

Over de schrijver
✰ Ondernemer, preventieadviseur en veiligheidscoördinator ✰ +20 jaar praktijkervaring in # industriële sectoren ✰ Bezield door een ♥ voor veiligheid en positieve aanpak ✰ Steeds zoekend naar dat ietsje meer dat het verschil maakt ✰ Naast mijn werkpassie hou ik van fotografie en yoga
Reactie plaatsen